Franchiseovereenkomst geen garantie voor Wet DBA

Franchiseovereenkomst geen garantie voor Wet DBA

Juridisch
Franchisecontract check

De Wet DBA zorgt voor veel onrust onder ZZP-ers en hun opdrachtgevers. Er is veel over gepubliceerd, maar kennelijk denken veel franchisegevers en -nemers dat ze geen risico lopen. Wij zien die ongerustheid niet terug in reacties uit de franchisewereld.

In de “handreiking” die de Belastingdienst gebruikt, staat: het is geen exacte wetenschap. Met andere woorden: de beoordeling is subjectief, afhankelijk van de ambtenaar en voer voor fiscaal juristen.

'Controle'

Belangrijk voor de franchisewereld is ook: hoe benoem je dingen. Enkele termen die in franchiseovereenkomsten heel gewoon zijn, brengen belastingambtenaren op verkeerde gedachten. Bijvoorbeeld het woordje ‘controle’. Het woordje ‘controle’ wordt geassocieerd met gezag, is gezagsverhouding, is gebruikelijk bij een loondienstverband. Eén enkele omstandigheid zal niet doorslaggevend zijn voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking, maar als er meer zijn, dan kan het al lastig worden. Kan de franchisenemer zich vrij laten vervangen? Vervanging door een andere franchisenemer is geen vrije vervanging. Er moeten objectieve eisen aan de vervanger worden gesteld. 

Het is dus van belang om de organisatie zo in te richten, dat er zo min mogelijk omstandigheden zijn, die kunnen wijzen op een loondienstbetrekking. Kijk niet alleen naar de gebruikte termen, maar kijk ook naar de geldstromen. Bijvoorbeeld: is het voldoende duidelijk, dat de franchisenemer moet betalen voor de diensten die de franchisegever verricht? ‘Gratis’ diensten als een cursus, betaald uit de distributiemarge, kan verkeerd worden uitgelegd.